login
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomněli jste jméno či heslo?Školení strojníků 2017 
Datum: 3. 4. 2017 - 7. 4. 2017
Lokalita: Beroun


Školení plavčíků Zlín 
Datum: 1. 4. 2016 - 17. 6. 2016
Lokalita: Zlín
Přihláška: přihláška


Unie kosmetiček logo
Školení strojníků
Datum: 11.-15.4.2016
Místo: Beroun, Hotel Na Ostrově
 
Odborné dny
Datum: červen
Místo: Velké Losiny
starší články >

Konference Velké Losiny 14.-16.6.2016

 

Dobrý den,

 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou pořádá ABAS ČR ve spolupráci se společností Termály Losiny, a.s. ve dnech 14.-16.6.2016 ve Velkých Losinách na téma:
"Provoz aquaparku s využtím termálního pramene" (viz B&S č.3/4 2016).

Součástí konference bude: 7 přednášek, exkurze do Ruční papírny Velké Losiny, Termálů Losiny (pro zájemce s 3h pobytem)  a Lázní Jeseník. Také tradiční fotbalový zápas Čechy x Morava. Ubytováni budeme v hotelu Diana Velké Losiny.

V příloze naleznete program, časový harmonogram, přihlášku a přihlášku na prezentaci.

Uzávěrka přihlášek bude již 3.června.

Přihláška prezentace
Program a přihláška
Školení strojníků 2016

Ve dnech 11.-15.4. 2016 se konalo tradiční školení strojníků. Školení absolvovalo 51 účastníků + 7 účastníků přijelo na doškolení. Školení již tradičně proběhlo pod úspěšným vedením pana Oto Císaře.

Praxe probíhala opět v prostorách Aquaparku Beroun.  Termín dalšího školení bude 3.-7.4.2017 opět v Berouně.

 
Členská schůze ABAS ČR 2016

 

Asociace bazénů a saun České republiky: ABAS ČR svolala letos Členskou schůzi na 24. 2. 2016 do Mladé Boleslavi. Účastníci členské schůze projednali a schválili body  programu, zvolili řídícího členské schůze, mandátovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Po projednání a schválení jednotlivých bodů schválili účastníci Členské schůze usnesení:

 

Usnesení členské schůzeČlenská schůze Asociace bazénů a saun ČR – ABAS ČR na svém jednání dne 24/2/2016 v Mladé Boleslavi projednala body dle programu, vzala na vědomí zprávu o činnosti ABAS ČR. Schválila výsledek hospodaření ABAS ČR za rok 2015, rozpočet  pro rok 2016 a převedení zisku z roku 2015 do rezervního fondu na rok 2016, dále schválila zprávu dozorčí rady, rámcový plán akcí na rok 2016 a úpravy Stanov ABAS ČR tak, jak byly předloženy.

 (Jednotlivé materiály – zprávu o činnosti, zprávu dozorčí rady, návrh rozpočtu, plán akcí na rok 2016  a zápis z jednání členské schůze najdete v samostatném příspěvku z 8/2/2016 - "Materiály k členské schůzi", který se zobrazí pouze přihlášených uživatelům - členům ABAS ČR)

 
Odborné dny Mladá Boleslav 2016

V termínu  23. - 25. 2. 2016 v Aquaparku Mladá Boleslav se konaly Odborné dny na výše uvedené téma.
Přednášky a přednášející :

„Rekuperace na bazéně Mladá Boleslav“ – Ing. Petr Malecha – SPORTAKCENT

 

„Technický a ekonomický pohled na kogenerační jednotky a plynová tepelná čerpadla a jejich implementace do bazénového provozu“ – Ing. Lukáš Jančok - TEDOM
„Úspora provozních nákladů při návrhu recirkulačního systému bazénu“ - doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph. D. – ČVUT

Doprovodný program:

1. prohlídka aquaparku
2. prohlídka muzea a provozu Škoda Auto
3. prohlídka eteckého muzea Metoděje  Vlacha.

V rámci Odborných dnů svolal předseda představenstva Členskou schůzi  spolku Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR. 
Podrobný program Odborných dnů a Členské schůze byl, včetně časového rozvrhu rozeslán v rámci infoservisu ABAS ČR.

 

 

 Seminář k revizi normy TNV 94 0920-1

ABAS ČR a APR uspořádali dne 24/11/2015 ve Státním zdravotním ústavu v Praze půldenní seminář k revizi normy TNV 94 0920-1:2010 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Po úvodním slově Ing. Košnara – předsedy představenstva ABAS ČR se na 2 hodiny ujal slova přednášející  Zbyněk Kovářů. Po přestávce na oběd byl 2 hodinový prostor pro diskusi a dotazy zúčastněných, kterých bylo celkem 92 a z nichž 90% byli vedoucí a správci bazénových provozů z celé České republiky.
starší články >


© ABAS ČR 2009 - 2016 E-mail